Historie obce Hegykő

Oblast dnešní obce byla obydlena již v roce 3 tisíce a 2 tisíce před Kristem. Našli se zde pozůstatky usedlosti z dob doby bronzové a římského období, dokonce zde byl odkryt germánský hřbitov z dob před příchodem Maďarů do Karpatské kotliny, následně se Hegykő stala vlastnictvím kmene Kér, později patřila k majetku šoproňského hradu.

První středověká písemná zmínka o Hegykő pochází z roku 1262 a je o ní zmiňováno jako o Villa Iglú. Pojmenování může pocházet z kusu kamenného meteoritu, který se nachází nad obcí a který používali zdejší pohané jako obětní oltář.

Během 14. století se usedlost stala majetkem Kanizsské rodiny. V této době se zde každý týden konaly trhy, župní shromáždění či nádorská setkání. Usedlost se tehdy nazývala Cives de Igku. Protože pojmenování Igku, tedy jedna skála, znamenalo zároveň i Jméno Boží, ne náhodou se v osvědčení z roku 1419 zmiňuje pojmenování Zum Heiligen Stein, tedy Svatá skála. V jiném osvědčení z roku 1446 vzniklo pravděpodobně z pojmenování Heiligen Stein pojmenování Hegkew.

V roce 1454 nepřátelé obec Kinizsiovcov zpustošili, následně se stala majetkem rodiny Nádasdy, později Esterházy. Od roku 1771 patřila rodině Széchenyi. V 18. století je obec polním městem a je známá i pod názvem Oppidum Hegikv.

V roce 1711 obyvatelstvo zasáhne morová vlna, na jejíž památku posvětili v roce 1714 morový sloup, který stojí dodnes.

Obyvatelé obce se ve středověku živili zejména rybolovem, v 18. století byl jejich hlavním zdrojem obživy sběr rákosu a pěstování zeleniny. Díky “Fertské” půdě se v průběhu 20. století stali celer, zelenina (bílá řepa) a cibule z Hegykő světoznámými.

V současnosti se pěstování zeleniny věnuje stále méně obyvatel. Přitažlivost Hegykő spočívá spíše v turismu. Zdejší termální lázně a léčivá voda se skvělými vlastnostmi si získaly dobré jméno nejen doma, ale i v zahraničí.

Obec je součástí Národního parku Fertő-Hanság, od roku 2001 je na seznamu kultury Fertő/Neusiedlersee. Díky turismu zaměřenému na léčivé vody, cykloturistiku a ekoturistiku a pravidelným kulturním událostem stráví turisté v Hegykő ročně více než sto tisíc nocí.

 Pokračovat