Kostel Svatého Ondřeje a Gloriette z obce Hidegség

Nad obcí stojí farní kostel pocházející ze středověku, jehož část postavená v rumunské době, tzv. rotunda, je významnou uměleckou památkou. Částečně je to kvůli jejímu architektonickému významu a částečně kvůli nástěnným malbám zachovaným v apsidě.

Kontakt na kostel:

Hidegségi Szent András-templom

Klíč od kostela na prohlídku svaté památky má: Völgyi József

Tel.: 0036-99/376-016, 0036-20/325-42-37

Internet: www.hidegseg.hu

Gloriette:

Toto místo poskytuje fantastický výhled na oblast Neziderského jezera. Ne náhodou z tohoto místa obdivoval panorama i Hlavní išpán Josef, když v letech 1800 a 1801 navštívil tuto oblast jako host Františka Széchényiho. Památkou této návštěvy je stavba Glorietta postavena v roce 1802, pravděpodobně je to práce stavebního mistra Josefa Ringera.

 Pokračovat