Geografické informace a podnebí

Obec Hegykő se nachází na severozápadě Maďarska, v Kisalfölde, po stranách a linii kopců zdvihajících se podél jižních břehů jezera Fertő porostlých rákosem.

Kotlinu Fertő na západě ohraničuje pohoří Leitha a Rozálie, a Rust-balfská vrchovina, která na jihu přechází do kopcovitého terénu. Směrem na jihovýchod je kotlina otevřená.

Na západ od vrchoviny podél Fertő, za Šopronskou vrchovinou, najdeme kopce Šopronské vrchoviny, která již patří ke spodním Alpám. Za příznivého počasí jsou viditelné východní výběžky sněhem pokrytých Alp (zejména Schneebergu), které začínají sotva 70 km od břehu jezera.

Na malé ploše regionu Fertő a jeho okolí tak můžeme najít zeměpisné a biologické složky, které se od sebe liší jak v podnebí tak v živém prostředí: kontinentální, rovinatou step; submediteránsku vrchovinu; středohorskou a vysokohorskou vrchovinu.

Tato rozmanitost krajiny, biodiverzita na skutečně malém území a její proměnlivost jsou v celé Evropě jedinečné.

Podnebí

Podnebí Hegykő je ovlivňováno třemi důležitými faktory:

• kontinentálním klimatem charakteristickým pro oblast Kisalföld,

• Alpami,

• a blízkostí jezera Fertő.

Díky posledním dvěma faktorům je počasí méně vyhrocené, jak bychom si mohli myslet na základě prvního. Letní bouře, kroupy a zimní vánice a s nimi spojené přírodní katastrofy tuto oblast prakticky zcela obejdou.

Od jara do podzimu se můžeme těšit ze slunečního počasí, počet slunečních hodin dosahuje 2 000 hodin ročně. Roční hodnota srážek se pohybuje kolem 650-700 mm. Dominantní vítr je orientován na Z, SZ, jeho sílu zadržují blízké hory. Průměrná teplota je v lednu -2, v červenci +22, roční +10 stupňů Celsia.

 Pokračovat